Wzmacniacz  KF  50W   IRF510                                                                                                                            listopad  2010
Wzmacniacz na tranzystorach IRF510. Przy zasilaniu napięciem stabilizowanym 24V uzyskałem moc 50W. Przy napięciu zasilania 13,6V moc wyjściowa ma wartość około 25W. Zastosowałem nietypowe sterowanie bramek tranzystorów z jednego uzwojenia transformatora Tr1. Dzięki temu występuje samoczynna symetryzacja sterowania tranzystorów mocy. Transformator Tr1 wykonałem na rdzeniu BN-43/202 nawijając 3 zwoje jako uzwojenie pierwotne i 1 zwój jako uzwojenie wtórne, drutem Cu o średnicy 0,55mm. Występuje potrzeba doboru tranzystorów tak aby rozrzut ich parametrów był nie większy niż 5%. Zastosowałem w ich źródłach oporniki o wartości 0,1ohm o mocy 2W. Prądy spoczynkowe we wszystkich tranzystorach mają wartość około 120mA.  Transformator Tr2 wykonałem na rdzeniu BN-43/3012. Uzwojenie pierwotne wykonałem z mosiężnej rurki od anteny teleskopowej a wtórne 3 zwoje nawinąłem drutem srebrzanką 0,6mm w izolacji z koszulki termokurczliwej odpornej na temperaturę. Wzmacniacz  KF  150W   IRF840                                                                                                                       marzec 2012
Wzmacniacz o mocy 150W wykonany na tranzystorach IRF840. Zastosowałem cztery sztuki parowanych tranzystorów. Zasilacz znajduje się wewnątrz obudowy i wykorzystuje dwa transformatory sieciowe po 150W  każdy. Górną część obudowy stanowi radiator, który odprowadza ciepło z pracujących tranzystorów. Sterowanie przełączaniem nadawanie - odbiór wykonano na przekaźnikach zasilanych napięciem 12V pochodzącym z włącznika PTT w transceiverze sterującym.
Schemat wzmacniacza w układzie przeciwsobnym z tranzystorami IRF840. Dla częstotliwości 3,7MHz wzmacniacz oddaje moc czynną około 150W a dla częstotliwości 7,1MHz oddaje moc czynną około 100W na oporności obciążenia 50ohm przy sterowaniu sygnałem sinusoidalnym. Dławiki dł1 i dł2 mają indukcyjność 22mikroH, nawinięte drutem Cu o średnicy 1mm na pręcie od anteny ferrytowej o średnicy 8mm. Transformator Tr2 wykonałem nawijając bifilarnie 8 zwojów drutu Cu o średnicy 1mm na rdzeniu toroidalnym FT240-43.
Projekt graficzny płytki drukowanej wykonany na papierze milimetrowym.
Wzmacniacz  KF  100W  2SC5200                                                                                                                      luty 2013
Tranzystory typu IRF są przystosowane do pracy przełączającej a nie do wzmacniania sygnałów analogowych. Postanowiłem zaniechać budowy wzmacniaczy na tych tranzystorach. Dlatego kolejnym etapem prac było poszukiwanie tranzystorów bipolarnych o dużej mocy i zaprojektowanie wzmacniacza w układzie przeciwsobnym z dwoma tranzystorami tak aby uniknąć kłopotliwego w stabilności równoległego połączenia tranzystorów typu IRF. Powstał wzmacniacz o mocy wyjściowej 100W z wykorzystaniem tranzystorów 2SC5200. Częstotliwość graniczna tych tranzystorów to 30MHz dlatego wzmacniacz obsługuje tylko pasma 80m i 40m. Zastosowałem zasilacz niestabilizowany o napięciu 60V i wydajności prądowej 8A. W czasie prób uzyskałem na wyjściu wzmacniacza moc skuteczną 120W przy sygnale sinusoidalnym o częstotliwości 3,7MHz i 100W przy sygnale sinusoidalnym o częstotliwości 7,1MHz.
Transformator wejściowy nawinięty jest jednocześnie trzema drutami Cu o średnicy 0,6mm. Dwa stanowią obwód pierwotny a trzeci zasila bazy tranzystorów. Transformator wyjściowy wykonany jest na dwóch sklejonych ze sobą rdzeniach rurkowych. Układ wzmacniacza zasilany jest niestabilizowanym napięciem 60V a polaryzacja tranzystorów i prąd spoczynkowy pojawia się dopiero w momencie wciśnięcia PTT. Wartość prądu spoczynkowego ustaliłem na 160mA. Można to ustawić zmieniając wartość opornika 8,2ohm oznaczonego gwiazdką jednocześnie mierząc napięcie na opornikach emiterowych.
Aby dokonać ustalenia prądów spoczynkowych wstawiłem opornik oznaczony gwiazdką o oporności 10ohm i dokładałem równolegle oporniki o takich wartościach aby otrzymać wymagany prąd spoczynkowy emitera 80mA. Dławiki dł1 i dł2 mają indukcyjność 47mikroH i nawinięte są na prętowych rdzeniach ferrytowych o dużej przenikalności drutem Cu o średnicy 0,6mm. Dławiki dł3 i dł4 mają indukcyjność 22mikroH i nawinięte są drutem Cu o średnicy 1mm na pręcie od anteny ferrytowej o średnicy 8mm. Wzmacniacz cechuje się względnie duża odpornością na niedopasowanie jego obciążenia. Bez zagrożenia uszkodzenia wzmacniacz może pracować z impedancją obciążeniową od 40 ohm do 300 ohm. Oczywiście tylko przy impedancji obciążenia 50 ohm oddaje maksymalną moc do anteny. 
Rysunek, projekt płytki drukowanej wykonany na papierze milimetrowym.
Wzmacniacz KF o mocy 300W                                                                                                                                 styczeń 2009

Projekt graficzny płytki drukowanej wykonany na papierze milimetrowym.
Płyta główna z elementami i tranzystorami przykręconymi do radiatora oraz elementy zasilacza, transformator o mocy 900W, kondensatory elektrolityczne o łącznej pojemności 15000mikroF/100V, mostek prostowniczy 35A/600V.
Oporność sztucznego obciążenia o mocy 220W z możliwością krótkotrwałego przeciążenia do 500W.
Wykonanie obudowy aluminiowej z kształtowników i blach klejonych i skręcanych śrubami.
Wykonałem solidną obudowę i umieściłem wszystkie elementy zasilacza i moduł z radiatorem w tej obudowie. Dołączyłem układ łagodnego właczania do sieci 230V oraz moduł z dwoma przełączanymi Pi filtrami, na pasmo 80m oraz 40m. Zamontowałem jeszcze wiele elementów takich jak wyłącznik zasilania, przełącznik pasm, miernik poziomu napięcia wyjściowego, układ zabezpieczenia termicznego włączający wentylatory, gniazdo zasilania 230V z filtrem przeciwzakłóceniowym, gniazda wejściowe i wyjściowe UC1 oraz gniazdo sterowania PTT.
Widok wnętrza obudowy wzmacniacza. Widoczny jest sieciowy transformator toroidalny o mocy 900W, kondensatory elektrolityczne o łącznej pojemności 15000mikroF oraz moduł układu elektronicznego przytwierdzony do radiatora. Z tyłu widoczne są dwa wentylatory sterowane czujnikami temperatury. Od przodu płyta czołowa z woltomierzem wskazującym napięcie zasilania lub po przełączeniu napięcie w.cz. na wyjściu antenowym.  Na płycie czołowej widoczne są przełączniki zmiany pasma KF 80m lub 40m oraz poziomu mocy wyjściowej 50W lub 300W.
Widok wnętrza obudowy wzmacniacza. Widoczne są otwory wentylacyjne dwóch wentylatorów. Na tylnej płycie obudowy zamontowałem gniazdo antenowe UC1, gniazdo UC1 wejścia sygnału sterującego, gniazdo CINCH sterowania PTT, gniazdo kabla sieciowego i bezpiecznika 10A oraz zacisk uziemienia. 
Złożenie charakterystyk tranzystorów w układzie przeciwsobnym.
Wzmacniacz  KF  20W  RD16HHF1                                   grudzień 2016
Wzmacniacz działa w zakresie częstotliwości od 3MHz do 30MHz z nierównomiernością charakterystyki -2dB +2dB w całym zakresie KF. Zbudowany na tranzystorach RD16HHF1 firmy Mitsubishi. Sterowany sygnałem sinusoidalnym o napięciu skutecznym 300mV daje, na obciążeniu 50ohm, 20W mocy czynnej. Wymaga  zasilacza o napięciu stabilizowanym 13,6V i wydajności prądowej minimum 5A. Prądy spoczynkowe mają wartość 250mA dla każdego tranzystora. Prąd statyczny całego układu to 800mA.Zestawienie kosztu elementów: obudowa - 10zł, radiator - 12zł, RD16HH1(3szt) - 54zł, gniazda UC1(2szt) - 7zł, gniazda zasilania - 4zł, przekaźniki w.cz.(2szt) - 11zł, rdzeń wyjściowy - 15zł, rdzeń wejściowy - 4zł, oporniki - 3zł, kondensatory - 4zł, stabilizator 8V- 1,5zł, IRF9830- 1,5zł, elementy montażowe - 8zł.
Razem 135zł
Na zdjęciach pokazano sposób wykonania uzwojenia pierwotnego transformatora Tr2. W otwory rdzenia włożyłem kawałki rurek mosiężnych od anteny teleskopowej, dopasowane do średnicy otworu w rdzeniu. Rurki uprzednio oczyściłem płótnem ściernym zdejmując warstwę błyszczącego chromu. Widać projekt płytki testowej wykonany na papierze milimetrowym. Wzmacniacz znakomicie nadaje się do transiwerów amatorskich.  
 
 
 
Wzmacniacz  KF  20W                                                                                                                                                       sierpień 2015
 
 
 
Jurek  SQ7JHM
SQ7JHM                        
 
Wzmacniacz  KF  150W                                                                                      wrzesień 2017
 
Wzmacniacz działa w zakresie dwóch pasm, 80m i 40m. W zakresie 80m uzyskałem moc 150W, w zakresie 40m uzyskałem moc 120W dla sygnału sinusoidalnego. Wzmacniacz wykonany na tranzystorach MOS-FET IRFP250N. Zasilany jest z zasilacza niestabilizowanego o napięciu wyjściowym 48V i wydajności prądowej 10A. Do pełnego wysterowania wzmacniacza wystarczy sygnał wejściowy o mocy około 4W. Tranzystory wymagają intensywnego chłodzenia. Transformator wejściowy nawinięty jest na rdzeniu BN-43-202. Uzwojenie wykonałem nawijając jednocześnie, czterema drutami trzy zwoje drutu Cu o średnicy 0,5mm. Trzy sekcje stanowią uzwojenie pierwotne a jedna sekcja stanowi uzwojenie wtórne. Transformator Tr2 nawinąłem na rdzeniu  BN-43-7051. Uzwojenie pierwotne składa się z jednego zwoju rurkowego a uzwojenie wtórne to dwa zwoje drutu Cu o przekroju 1mm w izolacji silikonowej.


                         Schemat wzmacniacza KF.

Punkt pracy pojedynczego tranzystora ustalam potencjometrem wieloobrotowym, wartość tego prądu to 100mA. Łatwo go pomierzyć pośrednio poprzez pomiar napięcia na opornościach źródłowych 0,33ohm. W tym układzie wzmacniacza załączenie prądu spoczynkowego  odbywa się po włączeniu napięcia 13,8V po naciśnięciu PTT. Układ z dzielnikiem oporowym 1kohm i 220ohm pozwala na pomiar napięcia w.cz. na wyjściu wzmacniacza. Poziom tego napięcia jest pokazywany w postaci linijki świetlnej na ekranie LCD. Umożliwia to ocenę siły sygnału na wyjściu i dopasowanie anteny.


Zdjęcie pokazuje płytkę montażową układu wzmacniacza. Od góry widoczne są przekaźniki załączające odbiór-nadawanie. Po prawej stronie widać rdzeń BN-43-7051 a w nim uzwojenie rurkowe i wtórne wykonane linką w izolacji silikonowej. Tranzystory IRFP250N znajdują się pod spodem płytki i dokręcone są do radiatora widocznymi śrubami. Po lewej stronie widoczny jest transformator wejściowy z rdzeniem BN-43-202 oraz układ zasilacza 12V do zasilania wyświetlacza LCD. Na wyświetlaczu pokazany jest poziom napięcia wyjściowego i temperatura radiatora mierzona w okolicy styku tranzystorów z aluminiowym radiatorem.