Jakie możliwości zawodowe ma monter instalacji sanitarnych?

Read Time:3 Minute, 1 Second

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie skomplikowanym i złożonym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo różnorodne. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale także za ich właściwe funkcjonowanie. Jeżeli trzeba wykonują również modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik powinien także posiadać wiedzę z dziedziny spawania, ponieważ często istnieje potrzeba zespawania rur. Powinien posiadać również umiejętność planowania, żeby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający skończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wykształconych fachowców, z tego powodu jest to bardzo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat pragnący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie powinna rozpoczynać osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest prawidłowe rozpoznawanie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy zręczność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie musi także charakteryzować się odpornością na długotrwały wysiłek, opanowaniem, starannością oraz umiejętnością podejmowania bezzwłocznych decyzji.  Charakter obowiązków wymaga ponadto wykazanie się umiejętnością pracy w grupie, ale i równocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak większość zawodów tego rodzaju także i ten obciążony jest pewnym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także często kontakt z niemałą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód mogą wykonywać również osoby niedosłyszące – ta wada nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Warunki pracy z jakimi musi zmierzyć się monter instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych cechuje się dużą różnorodnością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może otworzyć własną firmę, a także znaleźć pracę zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca szczególnie w dużych firmach może być związana z częstymi delegacjami. Takie firmy zazwyczaj oferują usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał zdolność pracy zespołowej, ponieważ wykonywane zadania często wymagają ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji między pracownikami. Zamontowanie tego typu instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Charakter wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy zazwyczaj mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Monter instalacji sanitarnych – możliwości rozwoju

Aby dostać dyplom montera instalacji sanitarnych uczeń musi uzyskać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można dostać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby móc przystąpić do egzaminu z zakresu kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje dużo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Warto wspomnieć, że istnieje także szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania świadectwa czeladnika. Umożliwia to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to cenny, poszukiwany zawód niemal gwarantujący otrzymanie pracy. Dobry fachowiec ne pewno nie będzie cierpiał na brak zajęcia. 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %