kto przeprowadza badania homologacyjne?

Read Time:2 Minute, 37 Second

Włodarze UE od pewnego czasu zachęcają swoich członków do obniżania emisji dwutlenku węgla w celu ochrony klimat. Jednym z głównych producentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w odniesieniu do tego, producenci aut naciskani są, w porozumieniu z właściwymi instytucjami krajowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto powinien je zrobić  i jak od strony prawnej prezentuje się ten temat?

Dlaczego przeprowadza się badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla świeżo wyprodukowanych aut. Jest ona fundamentem do uzyskania szczegółowego opisu pojazdu – w aspekcie technicznym. a także identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na przeprowadzeniu serii sprawdzianów komparujących stan pojazdu z normami technicznymi wskazanymi przez ustawodawcę. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest konieczne, aby czekający na rejestrację pojazd mógł zostać dopuszczony do sprzedaży. Testy homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale także jego wnętrze(a) i elementów, użytych do produkcji. Odpowiednia jednostka bada pojazd i na podstawie danych norm przyznaje bądź nie odpowiednie świadectwo. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest równoznaczne, że auto zgodnie z obowiązującymi regulacjami może w stu procentach legalnie poruszać się po ulicach na terenie UE. Nakaz przebycia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, oraz takie, gdzie właściciele przeprowadzili znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o otrzymanie świadectwa homologacji mogą występować tylko producenci aut, albo działający za ich nadania pośrednicy.

Homologacja auta – ujęcie prawne 

Unia Europejska jest instytucją, która stara się zrównywać regulację na różnych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się w przypadku branży(ą) automotive. W 2007 roku weszła w życie rozporządzenie, która wyznaczyła zakres legislacyjne(y) dotyczące homologacji aut i ich elementów, mająca moc wykonawczą w obrębie krajów wchodzących w skład wspólnoty. Dyrektywa ta pozwala usprawnić wytwórcom samochodów proces wprowadzania do sprzedaży nowych typów pojazdów. Dzięki jednolitym zasadom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po uzyskaniu właściwych wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają prawo legalnie rejestrować i handlować pojazdami na terytorium wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej.

Kto podbija zaświadczenie homologacyjne?

W kraju nad Wisłą instytucją uprawnioną(ym) do wydawania decyzji w sprawie homologacji koherentnej ze wytycznymi Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Instytucja ten orzeka na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy outsourcuje realizację badań niezależnym jednostkom badawczym. instytucje te, to wskazane przez władze think tanki oraz firmy zorientowane na tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze sporządzonym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, przekazywane są właściwe dokumenty.

Co więcej, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się także analiza i kontrola zgodności z prawem certyfikatów homologacyjnych wydawanych przez pozostałe kraje członkowskie.

Co ponadto powinieneś wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne powinny przejść nie tylko samochody, ale także wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motory. Również części pojazdów i składniki ich wyposażenia podlegają obowiązkowi przeprowadzenia badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, reflektory czy sygnały dźwiękowe. Nie ma konkretny(a) lista(y) części podlegających przepisowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez konkretnych wytycznych.

W Polsce koszt homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to cztery razy tańsze i wymagają zainwestowania 400 zł.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %