Zagrożenia powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Read Time:3 Minute, 1 Second

Bycie rolnikiem nieprzerwanie jest powiązane z jakimś niebezpieczeństwem. Dużo jest zależne tutaj od czynników atmosferycznych i zmian stawek w systemie gospodarczym czy postępu technologicznego. W tekście odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie są ich typy.

Typy ryzyka w majątku rolnym

Jeśli masz swoje gospodarstwo należałoby wykupić ubezpieczenie rolnicze. Powodem jest to, że farmy są obciążone wielkim ryzykiem i niepewnością. Powodem są zależności produkcji od okoliczności z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w produkcji rolniczej jest zależna w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią podobnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się ze względu na typ działalności i z uwagi na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Rodzaje ryzyka przez wzgląd na rodzaj działalności

 1. powiązane z technologią – wiąże się z nieustannym rozwojem technologicznym, technicznym oraz biologii;
 2. związane z przyrodą – mają wpływ na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewne deszcze, mrozy, susze oraz epidemie i szkodniki. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej liczby produkcji i potencjalnych zniszczeń;
 3. organizacyjne – powodem tego ryzyka jest planowanie, kontrola i organizacja w majątku rolnym a także zmiany zachodzące w tym zakresie;
 4. związane z ekonomią – powodem są zmiany w proporcjach kosztów konsumpcyjnych ludzi (np. zmniejszone kwoty pieniędzy wydane na żywność) , spadek cen produktów rolnych czy wpływy różnych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, technologicznego i organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych przemian ekonomicznych warunków produkcyjnych takich jak przykładowo niestabilność polityki rolnej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Klasyfikacja ryzyka ze względu na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i źródeł finansowania transakcji gospodarczych przykładowo strata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – tyczy się przemian w polityce rolnej państwa;
 • związane z produkcją – ryzyko tyczące się przyczyn strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierząt;
 • osobowe – ma oddziaływanie na rolnika tyczy się chorób i wypadków przy robót;
 • cenowe – dotyczy niepewności związanej ze stosunkiem cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka związanego z finansami z produkcyjnym.

W jaki sposób rozporządzać ryzykiem w gospodarstwie

Duży wpływ na opłacalność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. Najpierw należy dokonać oceny ryzyka, dowiedzieć się czy warto go podjąć, czy w jego efekcie straty będą niewysokie czy też spore.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem działań w gospodarstwie.

Zarządzanie ryzykiem to procedury wykonywane w celu ochrony gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Jedną z metod pomocnych w tym zakresie jest dobra organizacjaprzykładowo jest zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki bądź zainwestować w dedykowany system nawadniający.

Kolejną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji struktury produkcji. Czasami warto przenieść ryzyko na rynek przez np. kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Pozwala ono wyrównywać straty w działalności rolniczej.

Czym są ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia rolne są jednym z filarów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadają korzystny wpływ na stabilność oraz zrównoważony wzrost. Zmniejszają ryzyko działania, utrzymują płynność finansową a także utrzymują stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolnicze dzielimy na obowiązkowe i dla chętnych.

Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

 • OC właściciela gospodarstwa rolnego
 • OC środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład gospodarstwa;
 • połowa plonów.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • dodatkowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie sprzętów rolniczych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie hodowli i chowu ryb.

Ubezpieczenie rolne – czy faktycznie się opłaca?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolniczego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć by zabezpieczyć swój los jako rolnika, jak również ludzi współpracujących na gospodarstwie.Jeśli rolnik dokona szkody np. niechcący rozpyli oprysk również na sąsiadujące pole, niszcząc wzrastające tam uprawy,ubezpieczyciel również pokryje koszt. Przykłady można podawać bez końca, ale należy pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową, 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %